Faste brændsler og optændingsprodukter

Nordisk gebyr 

Gebyrer gældende fra 1/1 - 2017

Kriteriedokumentet for Fastebrændsler og optændingsprodukter er et samlet dokument for varegrupperne

  • Træpiller og træfils
  • Briketter og brænde
  • Grillkul/briketter og optændingsprodukter

Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe efter denne liste.

Gebyrer gældende for varegruppen: Træpiller og træfils

Type af gebyr Beløb
Ansøgningsgebyr* 2.000€ + moms
Fornyelsesgebyr*

1.000€ + moms

Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
Udvidelse af eksisterende licens** 0/250/500/1.000€ + moms
Anvendelsesgebyr for Norden 0,15% af omsætning + moms for 0-20 mio. € per år

0,05% af omsætning + moms for > 20 mio. € per år
Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
Maksimumsgebyr for Norden Intet maksimumsgebyr

* Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

Gebyrer gældende for varegrupperne: Briketter og brænde samt grillkul/briketter og optændingsprodukter

Type af gebyr Beløb
Ansøgningsgebyr* 2.000€ + moms
Fornyelsesgebyr*

1.000€ + moms

Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
Udvidelse af eksisterende licens** 0/250/500/1.000€ + moms
Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms for 0-50 mio. € per år

0,05% af omsætning + moms for > 50 mio. € per år
Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
Maksimumsgebyr for Norden Intet maksimumsgebyr

* Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

Offentliggjort 3. marts 2017.

Der tages forbehold for fejl og mangler