Hygiejneprodukter

Nordisk gebyr 

Gebyrer gældende fra 1/1 - 2017

Kriteriedokumentet for hygiejneprodukter er et samlet dokument for varegrupperne:

  • Baby- og incontinence care
  • Ladycare
  • Andet 

Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe efter denne liste.

Type af gebyr Beløb
Ansøgningsgebyr*

2.000€ + moms. Anvendte papirmasser skal være kontrolleret.

Fornyelsesgebyr*

1.000€ + moms. Anvendte papirmasser skal være kontrolleret.

Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
Kontrolbesøg Europa** 500€ + moms per kontrolbesøg
Kontrolbesøg uden for Europa**
1.500€ + moms per kontrolbesøg
Udvidelse af eksisterende licens*** 0/250/500/1.000€ + moms
Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år for 0-30 mio. €        

0,1% af omsætning + moms per år >30 mio. €
Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
Maksimumsgebyr for Norden Intet maksimumgebyr

* Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et ekstraordinært gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

*** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

Offentliggjort den 29/9-2016.

Gebyrer indtil 31/12 - 2016

Nationalt gebyr

Type af gebyr Beløb
Ansøgningsgebyr 2.000€ + moms 
Fornyelsesgebyr 1.000€ + moms
Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
Udvidelse af eksisterende licens* 0/250/500/1.000€ + moms
Anvendelsesgebyr for Danmark 0,3% af omsætning + moms per år
Minimumsgebyr for Danmark 1.500€ + moms per år
Maksimumsgebyr for Danmark 33.350€ + moms per år

* For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og mere end 8 timer.

Der tages forbehold for fejl og mangler