Kemiske byggeprodukter (fugemasser, lim, spartel og udendørs maling)

Nordisk gebyr

Kriteriedokumentet for kemiske byggeprodukter er et samlet dokument for varegrupperne:

  • Udendørs maling og lak
  • Industrielle malinger
  • Lim/Spartel/Fugemasse

Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe efter nedenstående liste.

Type af gebyr

Beløb

Ansøgningsgebyr*

2.000€ + moms dog mindst 250€ + moms per recept 

Fornyelsesgebyr*

1.000€ + moms dog mindst 125€ + moms per recept

Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden

500€ + moms per kontrolbesøg

Kontrolbesøg uden for Europa

1.500€ + moms per kontrolbesøg

Udvidelse af eksisterende licens**

For udvidelse og ændringer i eksisterende licens er priserne:

< 4 timer : 250€ + moms
< 8 timer : 500€ + moms
over 8 timer: 1.000€ + moms

Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 250€ + moms per recept.

Anvendelsesgebyr for Norden

0,3% af omsætning + moms per år

Minimumsgebyr for Norden

1.500€ + moms per år per varegruppe

Maksimumsgebyr for Norden

100.000€ + moms per år per varegruppe

* Når både ansøger og producent er mikro-virksomheder, halveres gebyret. Mikro-virksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

** Når du har nye produkter, som skal tilknyttes en eksisterende gyldig licens skal du betale et udvidelsesgebyr. Dette kan også være nye varianter af allerede godkendte produkter – f.eks. en shampoo, der nu også skal sælges i en ny volumenstørrelse. For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem opgaver, som tager mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

Offentliggjort 22. januar 2015

Pr. 1/1 2015 er det kun licenshavere inden for varegruppen "Udendørs maling og lak", der kan slå omsætningen sammen med omsætningen for produktgruppen "Indendørs maling og lak" for ikke at skulle betale mere end et maksimumsgebyr.

Offentliggjort den 18/6-2014, gældende fra 1/1-2015

Der tages forbehold for fejl og mangler