Kontor- og hobbyartikler

Nordisk gebyr 

Kriteriedokumentet for kontor- og hobbyartikler er et samlet dokument for varegrupperne:

  • Skriveredskaber og viskelæder
  • Tape og lim
  • Hobbymaling

Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe efter denne liste:

Type af gebyr Beløb
Ansøgningsgebyr*

2.000€ + moms per varegruppe

Fornyelsesgebyr*

1.000€ + moms per varegruppe

Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
Udvidelse af eksisterende licens** 0/250/500/1.000€ + moms
Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år
Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år per varegruppe
Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år per varegruppe

* Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer. Udvidelser/ændringer afregnes for hver varegruppe.

Offentliggjort den 10/09-2014


Der tages forbehold for fejl og mangler