Kopi- og trykpapir

Nordisk gebyr 

Type af gebyr

Beløb

Ansøgningsgebyr*

2.000€ + moms dog mindst 1.500€ + moms pr. papirmasse

Fornyelsesgebyr*

1.000€ + moms dog mindst 750€ + moms pr. papirmasse

Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden

500€ + moms per kontrolbesøg

Kontrolbesøg uden for Europa

1.500€ + moms per kontrolbesøg

Udvidelse af eksisterende licens**

0/250/500/1.000€ + moms

Anvendelsesgebyr for Norden

0,15% af omsætning + moms for 0-20 mio. € per år

0,05% af omsætning + moms for >20 mio. € per år

Minimumsgebyr for Norden

1.500€ + moms per år

Maksimumsgebyr for Norden

100.000€ + moms per år

* Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

Offentliggjort den 5. november 2015, gældende fra 1. januar 2016.

Der tages forbehold for fejl og mangler