Rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien

Nordisk gebyr 

Gebyrer gældende fra 1/1 - 2017

Type af gebyr Beløb
Ansøgningsgebyr*

2.000€ + moms dog mindst 500€ + moms per recept

Fornyelsesgebyr*

1.000€ + moms dog mindst 250€ + moms per recept

Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
Kontrolbesøg Europa** 500€ + moms per kontrolbesøg
Kontrolbesøg uden for Europa**
1.500€ + moms per kontrolbesøg
Udvidelse af eksisterende licens*** 0/250/500/1.000€ + moms

Hvis ændringen/udvidelsen indeholder godkendelse af nye recepter betales dog altid mindst 500€ per ny recept.
Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år for 0-50 mio. €        

0,05% af omsætning + moms per år >50 mio. €
Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
Maksimumsgebyr for Norden Intet maksimumgebyr

* Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et ekstraordinært gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

*** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

Offentliggjort den 29/9-2016.

Gebyrer indtil 31/12 - 2016

Nationalt gebyr

Type af gebyr

Beløb

Ansøgningsgebyr*

2.000€ + moms dog mindst 500€ + moms per recept 

Fornyelsesgebyr*

1.000€ + moms dog mindst 250€ + moms per recept

Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden

500€ + moms per kontrolbesøg

Kontrolbesøg uden for Europa

1.500€ + moms per kontrolbesøg

Udvidelse af eksisterende licens**

For udvidelse og ændringer i eksisterende licens er priserne:

< 4 timer : 250€ + moms
< 8 timer : 500€ + moms
over 8 timer: 1.000€ + moms

Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 500€ + moms per recept.

Anvendelsesgebyr for Danmark

0,3% af omsætning + moms per år

Minimumsgebyr for Danmark

1.500€ + moms per år

Maksimumsgebyr for Danmark

33.350€ + moms per år

* Når både ansøger og producent er mikro-virksomheder, halveres gebyret. Mikro-virksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

** Når du har nye produkter, som skal tilknyttes en eksisterende gyldig licens skal du betale et udvidelsesgebyr. Dette kan også være nye varianter af allerede godkendte produkter – f.eks. en shampoo, der nu også skal sælges i en ny volumenstørrelse. For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem opgaver, som tager mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og mere end 8 timer.

Offentliggjort 22. januar 2015


Der tages forbehold for fejl og mangler