Rengøringstjenester

Nationalt gebyr 

Type af gebyr Beløb
Ansøgningsgebyr

2.000€ + moms per enhed**
Gebyret per enhed i en kæde halveres såfremt kæden håndterer processen med ansøgning centralt

Fornyelsesgebyr

1.000€ + moms per enhed
Halvering per enhed jf. ovenfor

Kontrolbesøg udenfor Norden i Europa 500€ + moms per kontrolbesøg
Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
Ændring af eksisterende licens* 0/250/500/1.000€ + moms
Anvendelsesgebyr for Danmark 0,15% af omsætning + moms per år for omsætning < 6,67 mio. €

0,05% af omsætning + moms per år for omsætning > 6,67 mio. €
Minimumsgebyr for Danmark 1.500€ per enhed + moms per år
Maksimumsgebyr for Danmark 5.500€ + moms / per enhed per år.

Max 60.000€ + moms per år per koncern, dog mindst 1.500€ per enhed + moms per år

* For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

** Når vi omtaler gebyr pr. enhed er der tale om én enhed for hver påbegyndt 200 ansatte – dog altid mindst én enhed for hver adresse, der skal foretages kontrolbesøg på.

Eks.: en virksomhed med 199 ansatte og to eller flere adresser, som skal have kontrolbesøg, tæller som to eller flere enheder. Omvendt vil en virksomhed med 620 ansatte og én adresse, der skal foretages kontrolbesøg på, tælle som fire enheder (620:200= 3,3) fordi grænsen er for hver påbegyndt 200 ansatte.


Der tages forbehold for fejl og mangler