Tonerkassetter

Gebyrer pr. 1 januar 2016

Type af gebyr Beløb
Ansøgningsgebyr* 2.000€ + moms dog mindst 60€ + moms pr. tonerkasette model
Fornyelsesgebyr* 1.000€ + moms dog mindst 30€ + moms pr. tonerkasette model
Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
Udvidelse af eksisterende licens** For udvidelse og ændringer i eksisterende licens er priserne:

< 4 timer:250€ + moms
< 8 timer:500€ + moms
Over 8 timer: 1.000€ + moms

Hvis udvidelsen indeholder nye tonerkasette modeller gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 60€ + moms pr. tonerkasette model
Årligt anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år.
Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år

* Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

Gebyrer til og med 31. december 2015

Type af gebyr Beløb
Ansøgningsgebyr* 2.000€ + moms
Fornyelsesgebyr* 1.000€ + moms
Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
Udvidelse af eksisterende licens** 0/250/500/1.000€ + moms
Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år
Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år

* Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.


Der tages forbehold for fejl og mangler