Træpiller

Nordisk gebyr 

Type af gebyr Beløb
Ansøgningsgebyr* 2.000€ + moms
Fornyelsesgebyr*

1.000€ + moms

Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
Udvidelse af eksisterende licens** 0/250/500/1.000€ + moms
Anvendelsesgebyr for Norden 0,15% af omsætning + moms for 0-20 mio. € per år

0,05% af omsætning + moms for > 20 mio. € per år
Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år

* Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

Offentliggjort 25. september 2014, gældende fra 1. januar 2015.

Der tages forbehold for fejl og mangler