Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Nationalt gebyr 

Der er ikke behov for registrering i øvrige lande.

Type af gebyr Beløb
Ansøgningsgebyr 2.000€ + moms per enhed*
Gebyret per enhed i en kæde halveres såfremt kæden håndterer processen med ansøgning centralt.
Fornyelsesgebyr 1.000€ + moms per enhed*
Halvering per enhed jf. ovenfor
Kontrolbesøg uden for Norden i Europa 500€ + moms per kontrolbesøg
Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
Ændring af eksisterende licens** 0/250/500/1.000€ + moms
Anvendelsesgebyr for Norden 1,5€ per ton indkøbt papir*** op til 2.000 ton + moms, derefter 0,5€ + moms per ton papir
Minimumsgebyr for Norden**** 1.500€ per enhed* + moms per år
Maksimumsgebyr for Norden 15.000€ + moms per år per enhed*

* En enhed er et trykkeri og kan også være en virksomhed som har licens til en specifik tryksag.

** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

*** Indkøbt papir = licenshaverens årlige indkøb af papir til trykning hos enten licenshaver eller hos licenshaverens svanemærkede leverandører af tryksager til det nordiske marked. Hvis papirforbruget i trykkeriet er betydeligt større end papirindkøbet, eksempelvis hvis trykkeriet får kundeleveret papir, kan Nordisk Miljømærkning udtage gebyr i forhold til trykkeriets totale papirforbrug. For koncerner kan papirforbruget slås sammen, dog ikke på tværs af landegrænser for nordiske trykkerier.

**** For virksomheder med flere enheder halveres anvendelsgebyret for mikroenheder. Mikroenheder er i denne sammenhæng defineret som enheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

OBS:
Papirproducenter, der ønsker at levere papir til de svanemærkede trykkerier som 'kontrolleret papir', betaler en ansøgnings- og kontrolafgift på 4.000€ per papirbrug. Dog maksimalt 4 papirmasser, derefter 1.000€ ekstra per papirmasse.

Derudover betales et årligt listegebyr på 4.000€ per kalenderår per papirbrug med obligatorisk publicering på offentlig liste. Der betales intet listegebyr i det kalenderår, hvor ansøgning modtages.

Papir mærket med EU Blomsten kan også optages på listen. Der er et oprettelsesgebyr på 500€/licens. Hertil kommer et årligt listegebyr per licens per kalenderår fra 2015 på 1.000€.

Offentliggjort d. 18/6 2014


Der tages forbehold for fejl og mangler