Netværk for Miljømærket Indkøb

Indkøbernetværk  Netværkets grundidé er at gøre professionelle indkøb til en stærk drivkraft mod et bæredygtigt samfund. Som medlem får din virksomhed nemmere ved at gøre en forskel for miljøet og vise det for omverdenen.

Indkøbernetværk

Målet med netværket er at:

  • Øge efterspørgslen efter miljømærkede varer og services og dermed bidrage til et større udbud til                  konkurrencedygtige priser

  • Synliggøre den samlede indkøbskraft og medlemsvirksomhedernes miljøengagement

  • Gøre professionelle indkøb til en stærk drivkraft i retning mod et bæredygtigt samfund

Netværk for Miljømærket indkøb er et netværk, som forbinder Miljømærkning Danmark, medlemmerne og de virksomheder, der leverer miljømærkede varer og services. Når netværksmedlemmerne år for år anvender en øget andel af miljømærkede varer og services, bliver udvalget tilsvarende større. Det gør det enklere for medlemmerne at nå egne miljømål og mere lønsomt for både indkøbere og leverandører.

Med deltagelse i Miljømærkning Danmarks indkøbernetværk Netværk for Miljømærket Indkøb kan du vise omverdenen, at din virksomhed gør en forskel for miljøet og er en stærk drivkraft mod et bæredygtigt samfund.