Netværk for Miljømærket Indkøb

Indkøbernetværk Netværkets grundidé er at gøre professionelle indkøb til en stærk drivkraft mod et bæredygtigt samfund. Som medlem får din virksomhed nemmere ved at gøre en forskel for miljøet og vise det for omverdenen.

Indkøbernetværks logo

Målet med netværket er at:

 • Øge efterspørgslen efter miljømærkede varer og services og dermed bidrage til et større udbud til konkurrencedygtige priser
 • Synliggøre den samlede indkøbskraft og medlemsvirksomhedernes miljøengagement
 • Gøre professionelle indkøb til en stærk drivkraft i retning mod et bæredygtigt samfund

Netværk for Miljømærket indkøb er et netværk, som forbinder Miljømærkning Danmark, medlemmerne og de virksomheder, der leverer miljømærkede varer og services. Når netværksmedlemmerne år for år anvender en øget andel af miljømærkede varer og services, bliver udvalget tilsvarende større. Det gør det enklere for medlemmerne at nå egne miljømål og mere lønsomt for både indkøbere og leverandører.

Med deltagelse i Miljømærkning Danmarks indkøbernetværk Netværk for Miljømærket Indkøb kan du vise omverdenen, at din virksomhed gør en forskel for miljøet og er en stærk drivkraft mod et bæredygtigt samfund.

Det får medlemsvirksomhederne

 • Hjælp, sparring og videndeling med Miljømærkning Danmark og netværkets medlemmer om indkøb af miljørigtige varer og services
 • Invitation til fire årlige netværksmøder og mulighed for at deltage på brancheseminarer med potentielle leverandører af miljømærkede produkter
 • Samlet overblik over virksomhedens andel af miljømærkede indkøb til miljøregnskabet
 • Hjælp til at finde produkterne, og dermed en tidsbesparelse, også i forhold til verifikation af miljørigtige produkter - det har Miljømærkning Danmark sørget for
 • Ret til at anvende netværkslogoet i intern og ekstern kommunikation
 • Synlighed on-line, i annoncering og PR sammenhæng
  Medlemskab af netværket giver større styrke, og dermed større mulighed for at påvirke og motivere markedet til at udvikle og markedsføre flere grønne produkter