010 Bygge- og facadeplader

Byggeplader omfatter plader til bygnings-, inventar- og møbelindustrien og omtales ofte "bygningsplader". Pladerne kan være i forskellige typer materialer, bl.a.: krydsfiner, MDF, spån, div. fibre, gips, glas- og stenuld. Miljøkravene er lavet ud fra et livscyklusperspektiv. Den største miljøpåvirkning er energiforbruget ved produktionen af pladerne, samt skovdriften for træbaserede plader. Der er derfor hovedsaglig stillet krav til følgende: 1) Reduceret klima- og energipåvirkning ved fremstillingen af pladerne, 2) Brug af miljø- og sundhedsskadende stoffer i pladerne, 3) Brug af certificeret bæredygtig træråvarer og/eller en stor grad af genbrugt materiale i råvarerne, 4) Reduceret formaldehyd emission fra pladerne i forhold til lovgivningen.


 • Nordisk gebyr
  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr* 2.000€ + moms 
  Fornyelsesgebyr* 1.000€ + moms
  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens** 0/250/500/1.000€ + moms
  Årligt anvendelsesgebyr for Norden 0,15% af omsætning + moms per år for 0-20 mio. €
  0,05% af omsætning + moms per år >20 mio. €
  Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

  Offentliggjort den 25. september 2014, gældende fra 1. januar 2015

  Der tages forbehold for fejl og mangler