023 Hygiejneprodukter

Svanemærkede hygiejneprodukter og bleer må ikke indeholde parfume, lotion eller fugtighedscreme. Der er krav om, at Svanemærkede hygiejneprodukter og bleer skal kunne suge godt og føles tørre på ydersiden, når de bruges. Svanen stiller krav om fuld deklaration af produkternes materialer. Der stilles skrappe krav til brug af kemikalier og udledninger i produktionen samt fabrikkens energiforbrug.


 • Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende fra 1/1 - 2017

  Kriteriedokumentet for hygiejneprodukter er et samlet dokument for varegrupperne:

  • Baby- og incontinence care
  • Ladycare
  • Andet 

  Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe efter denne liste.

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  2.000€ + moms. Anvendte papirmasser skal være kontrolleret.

  Fornyelsesgebyr*

  1.000€ + moms. Anvendte papirmasser skal være kontrolleret.

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** 0/250/500/1.000€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år for 0-30 mio. €        

  0,1% af omsætning + moms per år >30 mio. €
  Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden Intet maksimumgebyr

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et ekstraordinært gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort den 29/9-2016.

  Gebyrer indtil 31/12 - 2016

  Nationalt gebyr

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr 2.000€ + moms 
  Fornyelsesgebyr 1.000€ + moms
  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens* 0/250/500/1.000€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Danmark 0,3% af omsætning + moms per år
  Minimumsgebyr for Danmark 1.500€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Danmark 33.350€ + moms per år

  * For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og mere end 8 timer.

  Der tages forbehold for fejl og mangler