031 Møbler og inventar

Møbler, inventar og lamper til indendørs brug kan Svanemærkes. Byggeprodukter (f.eks. vægge, trapper, lister), sanitetsudstyr, tæpper, tekstiler, kontorartikler og andre produkter, som primært har en anden funktion end et møbel, indgår ikke i denne produktgruppe. Miljøkravene er lavet ud fra et livscyklusperspektiv, og er udformede for at sikre lille miljøpåvirkning under produktion, anvendelse og i affaldsfasen. Der er derfor hovedsagelig stillet krav til følgende: Brug af certificeret bæredygtig træråvarer og/eller en stor grad af genbrugt materiale i råvarerne. Reduceret formaldehydemission fra pladerne i forhold til lovgivningen. Minimal påvirkning af miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Reduceret klima- og energipåvirkning. At materialerne kan genanvendes. Høj kvalitet og gode brugsegenskaber.


 • Nordisk gebyr

  Kriteriedokumentet for møbler og inventar til indendørs brug er et samlet dokument for varegrupperne:

  • Senge
  • Møbler
  • Anden inventar

  Priser gældende fra 1. januar 2012

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  2.000€ + moms per varegruppe

  Fornyelsesgebyr*

  1.000€ + moms per varegruppe

  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens** 0/250/500/1.000€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år
  Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år per varegruppe
  Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år per varegruppe

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

  Offentliggjort den 28/11-2011, gældende fra 1/1-2012


  Der tages forbehold for fejl og mangler