044 Kopi- og trykpapir

Papir til at skrive, tegne og trykke på er omfattet af både Svanen og Blomsten. Begge miljømærker stiller krav til, at papiret er fremstillet med en andel genbrugspapir eller træ fra bæredygtigt skovbrug. Papiret skal være fremstillet med lavt energiforbrug og begrænset forurening af luft og vand. Der er begrænsninger i anvendelsen af kemikalier, der kan ophobes i fødekæden, være hormonforstyrrende eller have andre uønskede effekter på miljøet. Ansøgere skal bruge kriteriedokument, basismodul og kemikaliemodul. De øvrige dokumenter forklarer baggrunden for kravene. In English please use criteria document, basic module and chemical module for application and documentation.


 • Nordisk gebyr

  Type af gebyr

  Beløb

  Ansøgningsgebyr*

  2.000€ + moms dog mindst 1.500€ + moms pr. papirmasse

  Fornyelsesgebyr*

  1.000€ + moms dog mindst 750€ + moms pr. papirmasse

  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden

  500€ + moms per kontrolbesøg

  Kontrolbesøg uden for Europa

  1.500€ + moms per kontrolbesøg

  Udvidelse af eksisterende licens**

  0/250/500/1.000€ + moms

  Anvendelsesgebyr for Norden

  0,15% af omsætning + moms for 0-20 mio. € per år

  0,05% af omsætning + moms for >20 mio. € per år

  Minimumsgebyr for Norden

  1.500€ + moms per år

  Maksimumsgebyr for Norden

  100.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

  Offentliggjort den 5. november 2015, gældende fra 1. januar 2016.

  Der tages forbehold for fejl og mangler