049 Fedttæt papir (mad- og bagepapir)

Papiret der anvendes til mad- og bagepapir er produceret med et lavt energiforbrug og med en minimal udledning af forurenende stoffer. Der er krav til de kemikalier, der anvendes i produktionen, så de ikke skader miljøet, når de ledes ud med spildevandet. Papiret overholder de lovkrav der stilles til papir, der kommer i kontakt med fødevarer.


 • Nordisk gebyr

  Priser gældende fra 1. januar 2016

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr* 2.000€ + moms dog mindst 1500€ + moms per papirmasse
  Fornyelsesgebyr* 1.000€ + moms dog mindst 750€ + moms per papirmasse
  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens** For udvidelse og ændringer i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer:250€ + moms
  < 8 timer:500€ + moms
  Over 8 timer: 1.000€ + moms

  Hvis udvidelsen indeholder nye masser gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 1500€ + moms per papirmasse.
  Årligt anvendelsesgebyr for Norden

  0,3% af omsætning + moms per år for 0-50 mio. €        

  0,05% af omsætning + moms per år >50 mio. €

  Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden Intet maksimumgebyr

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

  Offentliggjort den 28. september 2015

  Nationale priser gældende til 31. december 2015

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr 2.000€ + moms 
  Fornyelsesgebyr 1.000€ + moms
  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens* 0/250/500/1.000€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Danmark 0,3% af omsætning + moms per år
  Minimumsgebyr for Danmark 1.500€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Danmark 33.350€ + moms per år
  * For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.


  Der tages forbehold for fejl og mangler.