051 Gulvplejemidler

Kriterierne for denne produktgruppe udløber den 30. juni 2017, og de vil ikke blive revideret. Rengørende gulvplejemidler kan dog fortsat svanemærkes under produktgruppe 026 Rengøringsmidler. Svanemærkede gulvplejeprodukter til det professionelle marked samt forbrugerprodukter omfatter grundpolish, gulvpolish, vaskepolish, vaske-/plejemiddel med voks samt polishfjerner og voksfjerningsmiddel som anvendes til det professionelle marked samt forbrugerprodukter. Svanemærkede gulvplejemidler opfylder en række skrappe miljø- og sundhedsmæssige krav. Gulvplejemidler, der er klassificeret som sundheds- eller miljøskadelige kan ikke miljømærkes. Der stilles blandt andet krav til brugen af miljøskadelige stoffer, opløsningsmidler, polymere, parfume og konserveringsmidler. Der er krav om minimering af emballageforbrug. Svanemærkede gulvplejeprodukters kvalitet skal dokumenteres og være lige så effektive som andre produkter på markedet. Der er krav til information om korrekt anvendelse og dosering på etiketten.


 • Nordisk gebyr

  Gebyrer pr. 1. marts 2015

  Type af gebyr

  Beløb

  Ansøgningsgebyr*

  2.000€ + moms dog mindst 500€ + moms per recept 

  Fornyelsesgebyr*

  1.000€ + moms dog mindst 250€ + moms per recept

  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden

  500€ + moms per kontrolbesøg

  Kontrolbesøg uden for Europa

  1.500€ + moms per kontrolbesøg

  Udvidelse af eksisterende licens**

  For udvidelse og ændringer i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer : 250€ + moms
  < 8 timer : 500€ + moms
  over 8 timer: 1.000€ + moms

  Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 500€ + moms per recept.

  Anvendelsesgebyr for Norden

  0,3% af omsætning + moms per år

  Minimumsgebyr for Norden

  1.500€ + moms per år

  Maksimumsgebyr for Norden

  100.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikro-virksomheder, halveres gebyret. Mikro-virksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Når du har nye produkter, som skal tilknyttes en eksisterende gyldig licens skal du betale et udvidelsesgebyr. Dette kan også være nye varianter af allerede godkendte produkter – f.eks. en shampoo, der nu også skal sælges i en ny volumenstørrelse. For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem opgaver, som tager mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

  Offentliggjort 22. januar 2015


  Gebyrer til og med 28. februar 2015

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  2.000€ + moms

  Fornyelsesgebyr* 1.000€ + moms
  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens** 0/250/500/1.000€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år
  Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikro-virksomheder, halveres gebyret. Mikro-virksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

  Offentliggjort den 28. september 2012, gældende fra 1. januar 2013

  Der tages forbehold for fejl og mangler