070 Rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien

Rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien er professionelle produkter, som anvendes inden for forskellige typer af virksomheder, der fremstiller levnedsmidler samt i storkøkkener. Produkterne fjerner effektivt fedt, proteiner og andre former for snavs fra produktionsudstyr, maskindele, rørsystemer og overflader i produktionslokaler i levnedsmiddelindustrien. Produktgruppen omfatter ikke desinfektionsmidler.
Svanemærkede rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien hører til de mindst miljøbelastende produkter inden for produktgruppen. Miljømærkning af rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien bidrager til reducerede udslip af miljø- og sundhedsskadelige stoffer til miljøet gennem skrappe krav til de stoffer, der kan anvendes i produkterne. Der er også fokus på at begrænse overdosering, fordi produkternes effektivitet er testet ved den anbefalede dosering, og brugs- og doseringsinformation på produkterne bidrager til reducerede udslip.

Svanemærkede rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien er:

 • Effektive og skånsomme for miljøet
 • Lever op til skrappe krav for økotoksicitet, nedbrydelighed og bioakkumulering
 • Er testet for effektivitet ved anvendelse inden for specifikke anvendelsesområder


 • Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende fra 1/1 - 2017

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  2.000€ + moms dog mindst 500€ + moms per recept

  Fornyelsesgebyr*

  1.000€ + moms dog mindst 250€ + moms per recept

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** 0/250/500/1.000€ + moms

  Hvis ændringen/udvidelsen indeholder godkendelse af nye recepter betales dog altid mindst 500€ per ny recept.
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år for 0-50 mio. €        

  0,05% af omsætning + moms per år >50 mio. €
  Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden Intet maksimumgebyr

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et ekstraordinært gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort den 29/9-2016.

  Gebyrer indtil 31/12 - 2016

  Nationalt gebyr

  Type af gebyr

  Beløb

  Ansøgningsgebyr*

  2.000€ + moms dog mindst 500€ + moms per recept 

  Fornyelsesgebyr*

  1.000€ + moms dog mindst 250€ + moms per recept

  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden

  500€ + moms per kontrolbesøg

  Kontrolbesøg uden for Europa

  1.500€ + moms per kontrolbesøg

  Udvidelse af eksisterende licens**

  For udvidelse og ændringer i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer : 250€ + moms
  < 8 timer : 500€ + moms
  over 8 timer: 1.000€ + moms

  Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 500€ + moms per recept.

  Anvendelsesgebyr for Danmark

  0,3% af omsætning + moms per år

  Minimumsgebyr for Danmark

  1.500€ + moms per år

  Maksimumsgebyr for Danmark

  33.350€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikro-virksomheder, halveres gebyret. Mikro-virksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Når du har nye produkter, som skal tilknyttes en eksisterende gyldig licens skal du betale et udvidelsesgebyr. Dette kan også være nye varianter af allerede godkendte produkter – f.eks. en shampoo, der nu også skal sælges i en ny volumenstørrelse. For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem opgaver, som tager mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og mere end 8 timer.

  Offentliggjort 22. januar 2015


  Der tages forbehold for fejl og mangler