070 Rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien

Svanemærkede rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien hører til de mindst miljøbelastende produkter inden for deres produktgruppe. Kriterierne stiller blandt andet krav til indholdsstoffer således, at belastningen af det ydre miljø mindskes. Der stilles også krav til miljø- og sundhedsklassificering. Endvidere stilles der krav til produktets effektivitet samt information til brugeren om dosering m.m. Produktgruppen omfatter ikke desinficerende midler.


 • Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende fra 1/1 - 2017

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  2.000€ + moms dog mindst 500€ + moms per recept

  Fornyelsesgebyr*

  1.000€ + moms dog mindst 250€ + moms per recept

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** 0/250/500/1.000€ + moms

  Hvis ændringen/udvidelsen indeholder godkendelse af nye recepter betales dog altid mindst 500€ per ny recept.
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år for 0-50 mio. €        

  0,05% af omsætning + moms per år >50 mio. €
  Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden Intet maksimumgebyr

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et ekstraordinært gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort den 29/9-2016.

  Gebyrer indtil 31/12 - 2016

  Nationalt gebyr

  Type af gebyr

  Beløb

  Ansøgningsgebyr*

  2.000€ + moms dog mindst 500€ + moms per recept 

  Fornyelsesgebyr*

  1.000€ + moms dog mindst 250€ + moms per recept

  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden

  500€ + moms per kontrolbesøg

  Kontrolbesøg uden for Europa

  1.500€ + moms per kontrolbesøg

  Udvidelse af eksisterende licens**

  For udvidelse og ændringer i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer : 250€ + moms
  < 8 timer : 500€ + moms
  over 8 timer: 1.000€ + moms

  Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 500€ + moms per recept.

  Anvendelsesgebyr for Danmark

  0,3% af omsætning + moms per år

  Minimumsgebyr for Danmark

  1.500€ + moms per år

  Maksimumsgebyr for Danmark

  33.350€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikro-virksomheder, halveres gebyret. Mikro-virksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Når du har nye produkter, som skal tilknyttes en eksisterende gyldig licens skal du betale et udvidelsesgebyr. Dette kan også være nye varianter af allerede godkendte produkter – f.eks. en shampoo, der nu også skal sælges i en ny volumenstørrelse. For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem opgaver, som tager mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og mere end 8 timer.

  Offentliggjort 22. januar 2015


  Der tages forbehold for fejl og mangler