074 Bilvaskehaller

Svanemærkede bilvaskehaller garanterer et meget lavt vandforbrug per vasket bil. Der skal være installeret rensningsanlæg som sikrer, at det anvendte vand kan renses og genbruges. De anvendte kemikalier indeholder hovedsagelig stoffer, der let nedbrydes i naturen. Der er skrappe grænseværdier for tungmetaller og mineralsk olie i det rensede spildevand, som ledes til kloakken. Svanemærkede bilvaskehaller har en dokumenteret vaskekvalitet, så din bil bliver lige så ren som i en traditionel bilvask.


 • Nationalt gebyr
  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr 2.000€ + moms 
  Fornyelsesgebyr 1.000€ + moms
  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens* 0/250/500/1.000€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Danmark 0,15% af omsætning i vaskehallerne + moms per år
  Minimumsgebyr for Danmark 1.500€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Danmark 33.350€ + moms per år

  * For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

  Der tages forbehold for fejl og mangler