076 Rengøringsservice

Svanemærket rengøring er defineret som en rengøringsservice, der udføres af eksterne eller egne ansatte. Svanemærket rengøring garanterer: Et lavt forbrug af rengørings- og vaskemidler, lav miljøbelastning fra transport, minimal affaldsmængde og høj grad af brug af miljømærkede rengørings- og vaskemidler. Rengøringsmidler må bl.a. ikke være klassificerede som miljøfarlige. Rengøringskvaliteten skal være i orden og personalet skal uddannes. Med den nye generation af kriteriet er det nu også mulig at Svanemærke vinduespolering.


 • Nationalt gebyr

  Gebyrer gældende fra 1/1 - 2017

  Kriteriedokumentet for rengøringsservice er et samlet dokument for varegrupperne:

  • Vinduespolering
  • Rengøring

  Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe efter denne liste.

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr

  2.000€ + moms per enhed

  Gebyret per enhed i en kæde halveres såfremt kæden håndterer processen med ansøgning centralt

  Fornyelsesgebyr

  1.000€ + moms per enhed. 

  Halvering per enhed jf. ovenfor. 

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa* 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa*
  1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens** 0/250/500/1.000€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Danmark 0,15% af omsætning + moms per år for omsætning 0-6,67 mio. €

  0,05% af omsætning + moms per år for omsætning > 6,67 mio. €
  Minimumsgebyr for Danmark
  1.500€ per enhed + moms per år
  Maksimumsgebyr for Danmark
  5.500€ per enhed + moms per år

  Max 60.000€ + moms per år per koncern, dog mindst 1.500 per enhed + moms per år. 

  * Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et ekstraordinært gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  ** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort den 25/11-2016

  Gebyrer indtil 31/12 - 2016

  Nationalt gebyr

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr

  2.000€ + moms per enhed**
  Gebyret per enhed i en kæde halveres såfremt kæden håndterer processen med ansøgning centralt

  Fornyelsesgebyr

  1.000€ + moms per enhed
  Halvering per enhed jf. ovenfor

  Kontrolbesøg udenfor Norden i Europa 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Ændring af eksisterende licens* 0/250/500/1.000€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Danmark 0,15% af omsætning + moms per år for omsætning < 6,67 mio. €

  0,05% af omsætning + moms per år for omsætning > 6,67 mio. €
  Minimumsgebyr for Danmark 1.500€ per enhed + moms per år
  Maksimumsgebyr for Danmark 5.500€ + moms / per enhed per år.

  Max 60.000€ + moms per år per koncern, dog mindst 1.500€ per enhed + moms per år

  * For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og mere end 8 timer.

  ** Når vi omtaler gebyr pr. enhed er der tale om én enhed for hver påbegyndt 200 ansatte – dog altid mindst én enhed for hver adresse, der skal foretages kontrolbesøg på.

  Eks.: en virksomhed med 199 ansatte og to eller flere adresser, som skal have kontrolbesøg, tæller som to eller flere enheder. Omvendt vil en virksomhed med 620 ansatte og én adresse, der skal foretages kontrolbesøg på, tælle som fire enheder (620:200= 3,3) fordi grænsen er for hver påbegyndt 200 ansatte.


  Der tages forbehold for fejl og mangler