078 Brændeovne og lign.

En Svanemærket ovn har lavt udslip af partikler, kulilte (CO), flygtige kulbrinter (OGC) samt en høj virkningsgrad. Kemiske produkter, som eksempelvis lim, farver, lakker og tætningsmasse, som anvendes i produktion af ovne, må ikke være miljøfarlige - eller CMR-klassificeret. Der er krav til reduceret udslip af organiske opløsningsmidler (VOC) i forbindelse med overfladebehandling samt forbud mod tilsætning af tungmetaller i metalbelægninger. Instruktion- og brugermanual skal indeholde udførlig information om miljø - korrekt fyring af ovn samt anbefaling af kompetente installatører.


 • Nordisk gebyr

  Gebyrer pr. 1. marts 2015

  Type af gebyr

  Beløb

  Ansøgningsgebyr*

  2.000€ + moms dog mindst 1.000€ + moms per brandkammer

  Fornyelsesgebyr*

  1.000€ + moms dog mindst 500€ + moms per brandkammer

  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden

  500€ + moms per kontrolbesøg

  Kontrolbesøg uden for Europa

  1.500€ + moms per kontrolbesøg

  Udvidelse af eksisterende licens**

  For udvidelse og ændringer i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer : 250€ + moms
  < 8 timer : 500€ + moms
  over 8 timer: 1.000€ + moms

  Hvis udvidelsen indeholder nye brandkamre gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 1.000€ + moms per brandkammer.

  Anvendelsesgebyr for Norden

  0,3% af omsætning + moms per år

  Minimumsgebyr for Norden

  1.500€ + moms per år

  Maksimumsgebyr for Norden

  100.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikro-virksomheder, halveres gebyret. Mikro-virksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Når du har nye produkter, som skal tilknyttes en eksisterende gyldig licens skal du betale et udvidelsesgebyr. Dette kan også være nye varianter af allerede godkendte produkter – f.eks. en shampoo, der nu også skal sælges i en ny volumenstørrelse. For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem opgaver, som tager mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

  Offentliggjort 22. januar 2015

  Gebyrer til og med 28. februar 2015

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr* 2.000€ + moms 
  Fornyelsesgebyr* 1.000€ + moms
  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens** 0/250/500/1.000€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år
  Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikro-virksomheder, halveres gebyret. Mikro-virksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

  Offentliggjort den 28/11-2011, gældende fra 1/1-2012


  Der tages forbehold for fejl og mangler