087 Faste brændsler og optændingsprodukter

Produktgruppen omfatter følgende typer faste brændsler og optændingsprodukter: træpiller, træbriketter, flis, brænde, grillkul/-briketter samt optændingsprodukter. Der bliver både stillet krav til råvarer, produktion og brugsfase for at mindske det samlede aftryk på miljø og klima – og for at spare på jordens ressourcer. Kravene omfatter bl.a.:

 • Materialet i produkterne skal bestå af fornybart materiale.
 • Råvarerne skal stamme fra bæredygtigt producerede, kontrollerede kilder.
 • Energiforbruget i produktionen skal begrænses for at sikre energieffektivitet og mindske klimabelastningen.
 • Der er skrappe krav til brug af fossile energiråvarer i produktionen, fordi de i et livcyklusperspektiv har stor betydning for emissioner af klimagasser.
 • Produkterne skal opfylde relevante funktions- og kvalitetskrav bl.a. forbrændingsegenskaber.

Engangsgrill kan ikke svanemærkes.


 • Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende fra 1/1 - 2017

  Kriteriedokumentet for Fastebrændsler og optændingsprodukter er et samlet dokument for varegrupperne

  • Træpiller og træfils
  • Briketter og brænde
  • Grillkul/briketter og optændingsprodukter

  Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe efter denne liste.

  Gebyrer gældende for varegruppen: Træpiller og træfils

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr* 2.000€ + moms
  Fornyelsesgebyr*

  1.000€ + moms

  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens** 0/250/500/1.000€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,15% af omsætning + moms for 0-20 mio. € per år

  0,05% af omsætning + moms for > 20 mio. € per år
  Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden Intet maksimumsgebyr

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

  Gebyrer gældende for varegrupperne: Briketter og brænde samt grillkul/briketter og optændingsprodukter

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr* 2.000€ + moms
  Fornyelsesgebyr*

  1.000€ + moms

  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens** 0/250/500/1.000€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms for 0-50 mio. € per år

  0,05% af omsætning + moms for > 50 mio. € per år
  Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden Intet maksimumsgebyr

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

  Offentliggjort 3. marts 2017.

  Der tages forbehold for fejl og mangler