088 Levende lys

Svanemærkede levende lys stiller krav til høj andel af fornybare råvarer, til sporbarhed og kontrol af vegetabilske råvarer samt forbud mod brug af råvarer fra palme- og sojaolie. Der er ligeledes krav til forbud mod anvendelse af sprøjtemiddeltolerante og insektresistente genetisk modificerede landbrugsråvarer (GM-afgrøder) i råvarerne. For levende lys er der høj eksponeringsrisiko via indånding af partikler, flygtige organiske forbindelser, PAH m.m. Kriterierne stiller derfor skrappe krav til, hvor meget sod et Svanemærket lys må afgive. Der er forbud mod at tilsætte en lang række sundhedsskadelige stoffer, blandt andet tungmetaller, hormonforstyrrende stoffer, phthalater, aromatiske/halogenerede opløsningsmidler samt parfume og duftstoffer. Kriterierne stiller ligeledes krav til god kvalitet og brandsikkerhed for det Svanemærkede levende lys.


 • Nordisk gebyr

  Gebyr gældende fra 1. januar 2012

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr* 2.000€ + moms
  Fornyelsesgebyr* 1000€ + moms
  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens** 0/250/500/1.000€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år
  Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

  Offentliggjort den 28/11-2011, gældende fra 1/1-2012


  Der tages forbehold for fejl og mangler