095 Legetøj

Svanemærket legetøj har dokumenteret, at det opfylder myndighedskravene til legetøj (bl.a. kravene til CE-mærkning). Dette er dokumenteret gennem testrapporter. Svanemærket legetøj opfylder desuden Svanens strenge sundheds- og miljøkrav til indgående materialer, overfladebehandling og produktion af råstoffer og slutprodukt. Der er i kriterierne stillet krav til certificeret træråvare, miljø- og sundhedsskadelige stoffer og god holdbarhed.


 • Nordisk gebyr

  Gebyr gældende fra 1. januar 2013

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr* 2.000€ + moms
  Fornyelsesgebyr* 1.000€ + moms
  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens** 0/250/500/1.000€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år
  Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

  Offentliggjort den 16/8-2012, gældende fra 1/1-2013


  Der tages forbehold for fejl og mangler