097 Kemiske byggeprodukter

Svanemærkede Kemiske byggeprodukter overholder skrappe miljøkrav, krav til emission og krav til effektivitet. Svanemærkede kemiske byggeprodukter giver således forbrugeren – professionel som gør-det-selv - mulighed for at vælge kemiske byggeprodukter, som har minimal negativ påvirkning af miljø og sundhed og som er af en god kvalitet. Produkterne indeholder ikke sundhedsskadelige stoffer som organiske tinforbindelser, phthalater, alkylfenoletoxilater, alkylfenoler, halogenerede opløsningsmidler eller Bisphenol-A-forbindelser. De kemiske byggeprodukters effektivitet er testet for at sikre, at kvaliteten er den samme eller bedre end andre tilsvarende produkter på markedet. Kemiske byggeprodukter omfatter flydende eller uhærdede produkter til brug ved byggearbejde både indendørs og udendørs til forskellige underlag. Produktgruppen omfatter foreløbig følgende produkter til både private og professionelle brugere: lim, fugemasse, spartel, udendørs maling og lak.


 • Nordisk gebyr

  Kriteriedokumentet for kemiske byggeprodukter er et samlet dokument for varegrupperne:

  • Udendørs maling og lak
  • Industrielle malinger
  • Lim/Spartel/Fugemasse

  Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe efter nedenstående liste.

  Type af gebyr

  Beløb

  Ansøgningsgebyr*

  2.000€ + moms dog mindst 250€ + moms per recept 

  Fornyelsesgebyr*

  1.000€ + moms dog mindst 125€ + moms per recept

  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden

  500€ + moms per kontrolbesøg

  Kontrolbesøg uden for Europa

  1.500€ + moms per kontrolbesøg

  Udvidelse af eksisterende licens**

  For udvidelse og ændringer i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer : 250€ + moms
  < 8 timer : 500€ + moms
  over 8 timer: 1.000€ + moms

  Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 250€ + moms per recept.

  Anvendelsesgebyr for Norden

  0,3% af omsætning + moms per år

  Minimumsgebyr for Norden

  1.500€ + moms per år per varegruppe

  Maksimumsgebyr for Norden

  100.000€ + moms per år per varegruppe

  * Når både ansøger og producent er mikro-virksomheder, halveres gebyret. Mikro-virksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Når du har nye produkter, som skal tilknyttes en eksisterende gyldig licens skal du betale et udvidelsesgebyr. Dette kan også være nye varianter af allerede godkendte produkter – f.eks. en shampoo, der nu også skal sælges i en ny volumenstørrelse. For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem opgaver, som tager mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

  Offentliggjort 22. januar 2015

  Pr. 1/1 2015 er det kun licenshavere inden for varegruppen "Udendørs maling og lak", der kan slå omsætningen sammen med omsætningen for produktgruppen "Indendørs maling og lak" for ikke at skulle betale mere end et maksimumsgebyr.

  Offentliggjort den 18/6-2014, gældende fra 1/1-2015

  Der tages forbehold for fejl og mangler