098 Engangsposer, -slanger og -tilbehør til medicinsk brug

Svanemærkede engangsprodukter til medicinsk brug indeholder ikke PVC eller skadelige blødgører. Det alternative plastic frembringer mindre mængder farlige restprodukter efter affaldsforbrænding og kræver ikke den samme mængde blødgører. Den nordiske sundhedssektor bruger PVC blødgjort med phthalater, så som DEHP, i mange engangsprodukter. Mange phthalater er sundhedsskadelige og DEHP klassificeres som reproduktions- og fosterskadende, ligesom det også er kendt for at fremkalde allergi. Forbrændingen af PVC i affaldsforbrændingsanlæg frembringer store mængder giftige affaldsstoffer, som skal skaffes af vejen. Nordisk Miljømærkning anslår, at der alene for engangsprodukter til peritoneal dialyse kan spares ca. 100 tons phthalater årligt i de nordiske lande, hvis alternativerne anvendes. Desuden vil mængderne af problematisk affald fra disse typer produkter reduceres betydeligt.


 • Nordisk gebyr
  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr

  2.000€ + moms 

  Fornyelsesgebyr

  1.000€ + moms

  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens* 0/250/500/1.000€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år
  Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år

  * For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.


  Der tages forbehold for fejl og mangler