099 Flydende og gasformige brændsler

Produktgruppen omfatter flydende og gasformige brændsler til transport (vej, skib og fly), opvarmning og industriel brug.

Der er skrappe krav til råvarerne i svanemærkede brændsler. Det betyder, at brændslerne enten skal bestå af 100 % fornybare råvarer eller blandinger af fornybare og fossile råvarer. De fornybare råvarer skal leve op til en række krav om bl.a. sporbarhed og bæredygtig produktion, og der er ligeledes forbud mod en række råvarer. Råvarekravene bidrager til at mindske klimabelastningen, sikre biodiversitet og spare på jordens ressourcer.

Kravene omfatter bl.a.:

 • Høj andel fornybare råvarer
 • De fornybare råvarer skal være bæredygtigt producerede og komme fra kontrollerede kilder
 • De fornybare råvarer skal være sporbare
 • Ingen anvendelse af palmeolie, sojaolie og sukkerrør
 • Ingen anvendelse af råvarer fra genmodificerede planter
 • Ingen anvendelse af fossile komponenter baseret på tjæresand, skiferolie eller kul
 • Skrappe krav til reduktion af udslip af klimagasser
 • Arbejdsforhold i produktion af råvarer og brændstoffer skal leve op til relevante FN-konventioner
 • Opfyldelse af anerkendte brændstofstandarder


 • Nordisk gebyr
  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr* 2.000€ + moms
  Fornyelsesgebyr* 1.000€ + moms
  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens** 0/250/500/1.000€ + moms
  Årligt anvendelsesgebyr for Norden 0,15% af omsætning + moms per år for 0-20 mio. €

  0,05% af omsætning + moms per år >20 mio. €
  Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

  Offentliggjort 1. oktober 2014, gældende fra 1. december 2015.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.