099 Bio-brændstof

Mindst 1/3 (vol) af det svanemærkede biobrændstof skal være baseret på fornybare råvarer. Et Svanemærket biobrændstof giver i et livscyklusperspektiv et lavt udslip af klimagasser. Der stilles også krav til, hvor meget energi der må anvendes i produktionen af det svanemærkede biobrændstof. Der er krav til fuld sporbarhed på alle vegetabilske råvarer – dvs. at ansøger skal dokumenterer hvorfra råvarerne stammer. Ansøger skal også sikre, at råvarerne ikke stammer fra områder, hvor den biologiske mangfoldighed eller sociale værneværdier er truet. Derudover stilles der for nogle typer vegetabilske råvarer krav til en andel certificeret råvare for at sikre bæredygtig dyrkning. Sammenlignet med konventionelle fossile brændstoffer giver et Svanemærket biobrændstof ikke ophav til øget kræftrisiko.


 • Nordisk gebyr

  Type af gebyr

  Beløb

  Ansøgningsgebyr*

  2.000€ + moms

  Fornyelsesgebyr*

  1.000€ + moms

  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden

  500€ + moms per kontrolbesøg

  Kontrolbesøg uden for Europa

  1.500€ + moms per kontrolbesøg

  Udvidelse af eksisterende licens**

  0/250/500/1.000€ + moms

  Årligt anvendelsesgebyr for Norden

  0,15% af omsætning + moms per år for 0-20 mio. €

  0,05% af omsætning + moms per år >20 mio. €

  Minimumsgebyr for Norden

  1.500€ + moms per år

  Maksimumsgebyr for Norden

  100.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

  Offentliggjort 1. oktober 2014, gældende fra 1. december 2015.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.