EU-Blomsten

Ansøgning  Er det første gang du søger en licens til det europæiske miljømærke EU-Blomsten, kan du her få et overblik over ansøgningsprocessen. Nederst på siden kan du finde ansøgningsskema og ansøgningsvejledning til EU-Blomsten.

Første gang du søger

Ansøgning
På EU Kommissionens webpage kan du læse om ansøgningsprocessen. Du skal bl.a. registrere din ansøgning i EU Kommissionens online ansøgningsværktøj Ecat_Admin. Alle produkter og serviceydelser, som er miljømærket med EU-Blomsten, offentligøres i et katalog på EU Kommissionens webpage. Her kan du se hvilke produkter og tjenester, der sælges på fx det danske marked. 

Når du søger om at få en licens til EU-Blomsten, beder vi dig følge vores ansøgningsvejledning nøje. Følger du den, er du med til at forkorte behandlingstiden af din ansøgning, da den er med til at sikre, at din ansøgning er komplet. Når vi modtager en komplet ansøgning, kan vi hurtigere vurdere om dit produkt lever op til de pågældende krav.

Behandling af ansøgning
Senest 3 uger efter Miljømærkning Danmark har modtaget en komplet ansøgning, vil en licenskonsulent gennemgå din ansøgning og give dig en status. Det kan være, at der mangler noget dokumentation eller, at dokumentationen ikke er tilstrækkelig i nogle tilfælde kan det ligefrem være nødvendigt at ændre produktet for, det lever op til kravene i kriteriedokumentet.

Efter du har udbedret eventuelle mangler, kommer licenskonsulenten på et kontrolbesøg for at se produktionen med det formål at vurdere om produkt, produktionsforhold og produktionsproces er i overensstemmelse med det, der er beskrevet i den indsendte dokumentation. Vurdere licenskonsulenten, at produktet og produktionen lever op til kravene i kriteriedokumentet, bliver der lavet en faglig kontrol af din ansøgning. I tilfælde af at den faglige kontrol finder nogle mangler, skal du udbedre manglerne og din ansøgning skal igennem endnu en faglig kontrol. Først når den faglige kontrol har godkendt din ansøgning skal den igennem en slutkontrol, og du vil få sendt en kontrakt, som du skal underskrive og returnere til Miljømærkning Danmark. Din licens er først gyldig, når Miljømærkning Danmark har underskrevet kontrakten.

Der er stor forskel på, hvor lang tid det tager at behandle en ansøgning. Er ansøgning komplet kan det tage mellem 2-6 måneder. Er ansøgningen ikke komplet, kan der gå op til et år at behandle din ansøgning - det afhænger meget af, hvor hurtig du kan skaffe den manglende dokumentation eller foretage de nødvendige ændringer, så dit produkt lever op til kravene. Har vi ikke modtaget den relevante dokumentation et år efter modtagelsen af din ansøgning, vil den blive annulleret. Ønsker du på et senere tidspunkt at miljømærke dit produkt med EU-Blomsten, kan du til enhver tid sende en ny ansøgning.

Licens
Opfylder dit produkt alle kravene i kriteriedokumentet for den produktgruppe, du søger licens for, får du tildelt en licens, hvilket betyder, at du må markedsføre dit produkt eller din serviceydelse med miljømærket EU-Blomsten i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets gældende forordning om EU-miljømærket. Miljømærkning Danmark laver løbende efterkontrol af din licens, fx i form af besøg hos licenshavere og ved at teste miljømærkede produkter.

Efterfølgende ansøgninger

Fornyelse
Et kriterie revideres og erstattes af et nyt kriterie omkring hvert 4.-5. år. Når et kriterie udløber, skal du forny din licens, hvis du forsat ønsker at miljømærke dit produkt med EU-Blomsten. Du fornyer din licens ved at udfylde ansøgningsskemaet på ECat_Admin og sende en komplet ansøgning til Miljømærkning Danmark, se afsnittet om Ansøgning.

Udvidelse
Ønsker du at tilføje nye produkter til din licens eller ændres grundlaget for licensen, fx en receptændring, skal du søge om en udvidelse af din licens. Det gør du ved at udfylde ansøgningsskemaet på ECat_Admin og sende en komplet ansøgning til Miljømærkning Danmark, se afsnittet om Ansøgning.

 

Ansøgningsskemaer og vejledninger

På ECat_Admin kan du bestille et login og password. Det er også her, du skal udfyldt din online ansøgning. Når du har gjort det, kan du sende en komplet ansøgning til application@ecolabel.dk

Bemærk at der findes et særskilt ansøgningsskema og vejledning for Tryksager, samt en FAQ liste, hvor du finder de mest stillede spørgsmål i forbindelse med ansøgning om tryksager.