Svanemærket

Ansøgning  Er det første gang du søger en licens til det nordiske miljømærke Svanemærket, kan du her få et overblik over ansøgningsprocessen. Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaer til Svanemærket.

 

Første gang du søger

Ansøgning
Når du søger om at få en licens til Svanemærket, beder vi dig følge vores ansøgningsvejledning nøje. Følger du den, er du med til at forkorte behandlingstiden af din ansøgning, da den er med til at sikre, at din ansøgning er komplet. Når vi modtager en komplet ansøgning, kan vi hurtigere vurdere om dit produkt lever op til de pågældende krav.

Behandling af ansøgning
Senest 3 uger efter Miljømærkning Danmark har modtaget din ansøgning med et korrekt udfyldt ansøgningsskema og den relevante dokumentation, vil en licenskonsulent gennemgå din ansøgning og give dig en status. Det kan være, at der mangler noget dokumentation eller, at dokumentationen ikke er tilstrækkelig i nogle tilfælde kan det ligefrem være nødvendigt at ændre produktet for, det lever op til kravene i kriteriedokumentet.

Efter du har udbedret eventuelle mangler, kommer licenskonsulenten på et kontrolbesøg for at se produktionen med det formål at vurdere om produkt, produktionsforhold og produktionsproces er i overensstemmelse med det, der er beskrevet i den indsendte dokumentation. Vurderer licenskonsulenten, at produktet og produktionen lever op til kravene i kriteriedokumentet, bliver der lavet en faglig kontrol af din ansøgning. I tilfælde af, at den faglige kontrol finder nogle mangler, skal du udbedre manglerne og din ansøgning skal igennem endnu en faglig kontrol. Først når den faglige kontrol har godkendt din ansøgning, skal den igennem en slutkontrol, hvorefter du vil få tildelt en licens.

Der er stor forskel på, hvor lang tid det tager at behandle en ansøgning. Er ansøgningen komplet, kan det tage mellem 2-6 måneder. Er ansøgningen ikke komplet, kan der gå op til et år at behandle din ansøgning - det afhænger meget af, hvor hurtigt du kan skaffe den manglende dokumentation eller foretage de nødvendige ændringer, så dit produkt lever op til kravene. Har vi ikke modtaget den relevante dokumentation et år efter modtagelsen af din ansøgning, vil den blive annulleret. Ønsker du på et senere tidspunkt at miljømærke dit produkt med Svanemærket, kan du til enhver tid sende en ny ansøgning.

Licens

Opfylder dit produkt alle kravene i kriteriedokumentet for den produktgruppe, du søger licens for, får du tildelt en licens, hvilket betyder, at du må markedsføre dit produkt eller din serviceydelse med Svanemærket i overensstemmelse med Nordisk Miljømærknings regler for nordisk miljømærkning af produkter. Miljømærkning Danmark laver løbende efterkontrol af din licens, fx i form af besøg hos licenshavere og ved at teste miljømærkede produkter.

 

Efterfølgende ansøgninger

Fornyelse
Et kriterie revideres eller erstattes af et nyt kriterie, hvilket sker omkring hvert 4.-5. år. Når et kriterie udløber, skal du forny din licens, hvis du forsat ønsker at miljømærke dit produkt med Svanen. Du fornyer din licens ved at sende en ansøgning, se afsnittet om ansøgning. Husk at afkrydse feltet Fornyelse af licens samt skrive dit licensnummer på ansøgningsskemaet.

Udvidelse
Ønsker du at tilføje produkter til din licens eller ændre grundlaget for licensen, fx en receptændring, adresseændring eller nyt CVR nummer, skal du søge om en udvidelse af din licens. Det gør du ved at sende en ansøgning på almindelig vis, se afsnittet ansøgning. Når du udfylder ansøgningsskemaet, skal du huske at afkrydse feltet Udvidelse af licens og skrive dit licensnummer.

Registrering
Hører dit produkt til en produktgruppe, der ikke er omfattet af det nordiske gebyr- og afgiftssystem (NAG), gælder din licens kun i det land, du har søgt licensen i. Så ønsker du at sælge dit produkt i andre lande, skal du søge om registrering af salg i de lande. Det gør du ved at indsende en ansøgning for registrering, se afsnittet ansøgning. Husk at afkrydse Udvidelse af licens og dit licensnummer, samt i hvilke lande du gerne vil sælge dit produkt i og skriv, hvor meget du forventer at sælge i løbet af et kalenderår.

 

Ansøgningsskemaer

Ansøgningsskemaerne kan udfyldes elektronisk, men det kræver en Acrobat version 6. Send ansøgning og dokumentation til application@ecolabel.dk

Bemærk, at der er et særskilt ansøgningsskema for produktgrupperne Hoteller og vandrerhjem samt Trykkerier. For Trykkerier se under Svanemærkning af trykkerier.