Morgenbriefing (online): Bæredygtigt og cirkulært byggeri – hvad skal der til?

Dansk Standard og Miljømærkning Danmark inviterer til morgenbriefing om, hvordan vi kommer skridtet videre med omstillingen til et mere cirkulært og bæredygtigt byggeri. Arrangementet foregår online og finder sted den 19. november.

Morgenbrief - Svanemærket byggeri

Hvordan kommer vi ud over rampen med en grøn omstilling af byggeriet? Den kommende nationale strategi for bæredygtigt byggeri bliver et centralt element i omstillingen og i den samlede danske klimaindsats. Men hvordan får vi sat mere fart på, og hvad er næste skridt på vejen? 

Der er brug for, at alle aktører tænker på tværs af normale siloer og i fællesskab overvejer, hvordan vi kan opnå en gennemført omstilling til bæredygtigt byggeri. Et bærende element i dette er cirkulær økonomi, hvor materialer bliver genbrugt og genanvendt fremfor blot at blive til affald. Heldigvis findes der allerede i dag redskaber til, hvordan man kan sikre et mere miljømæssig bæredygtigt byggeri – hvad enten der er tale om nybyg eller renovering.

På denne morgenbriefing dykker vi ned i, hvordan politikernes målsætninger skal omsættes til virkelighed – bl.a. ved at kigge nærmere på, hvordan man allerede i planlægningsfasen kan designe sit projekt med henblik på at gøre det mere cirkulært. Samtidig ser vi på værdien af en god certificeringsordning og de fordele, det giver, når man kan fortælle (slut)brugerne, at de kan bo bæredygtigt. 

Efter morgenbriefingen har du mulighed for at deltage i en online-debriefing, hvor du bl.a. kan høre mere om svanemærket bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi. 

Du kan læse mere om svanemærket byggeri på denne temaside.

Målgruppe

Arrangementet henvender sig til alle aktører i byggebranchen, kommuner og andre, der beskæftiger sig med eller har interesse for bæredygtigt og cirkulært byggeri.

Udbytte
  • Viden om bæredygtigt og cirkulært byggeri og standarder samt miljømærker på området
  • Indblik i trends, tendenser og udfordringer i branchen
  • Kendskab til, hvad der rører sig politisk
  • Svar på, hvordan standarder og miljømærker kan hjælpe dig og din organisation
  • Eksempler på konkrete erfaringer med bæredygtigt og cirkulært byggeri
Tid og sted

Morgenbriefingen afvikles online den 19. november kl. 9-11. Debriefing afvikles i umiddelbar forlængelse heraf – også online. 

Program 

9.00: Velkomst v. Anne Hasløv, adm. direktør, Dansk Standard

9.05: Regeringens ambitioner for bæredygtigt byggeri, v. Kaare Dybvad Bek, boligminister

9.35: Cirkulært byggeri i København v. Camilla van Deurs, stadsarkitekt, Københavns Kommune

9.50: Fremtidens standarder for cirkulært byggeri v. Anne Holm Sjøberg, afdelingschef, Dansk Standard

9.55: Design for adskillelse v. Jesper Kort Andersen, projektchef, Lejerbo

10.10: Hvad er svanemærket byggeri og hvordan bidrager det til cirkulær økonomi? v. Heidi Belinda Bugge, senior miljøekspert, Miljømærkning Danmark

10.20: Svanemærket byggeri – sådan bygger AP Pension bæredygtigt, v. Peter Olsson, administrerende direktør, AP Ejendomme

10.30: Hvad skal der til for at sikre et bæredygtigt og cirkulært byggeri? Paneldebat med tre politikere, TBA

11.00: Tak for i dag v. ordstyrer Rina Ronja Kari, miljø- og klimapolitisk seniorkonsulent, Dansk Standard

Tilmelding

Du kan læse mere om arrangementet og tilmelde dig på Dansk Standards hjemmeside.