Gratis seminar om krav om miljømærker i Københavns Kommunes indkøb og udbud

Københavns Kommune og Miljømærkning Danmark inviterer til seminar om krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud. Københavns Kommune har netop vedtaget en ny grøn indkøbspolitik med et krav om, at kommunens syv forvaltninger skal gå efter miljømærkede produkter i alle relevante indkøb og udbud. Derudover vil Københavns Kommune hvert år udvælge 2-4 områder, som der sættes særligt fokus på gennem markedsdialog. I 2017/18 vil markedsdialogen omfatte legetøj og kontormøbler. SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice) arbejder parallelt med at opfylde de behov, som kommunerne herunder Københavns Kommune har i forhold til krav om miljømærkning.

Københavns Kommune

Tid: Mandag den 6. november 2017 kl. 14.00–17.00

Sted: Dansk Standard, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn (kantinen 12. sal)

Tilmelding: Send mail til info@ecolabel.dk med navn, titel, virksomhed og mobilnummer.
Tilmeldingsfrist: onsdag d. 1. november 2017.

Læs programmet nedenfor eller hent det som PDF her

Program

Ordstyrer: Chef for CONCITO Bæredygtigt Erhverv, Charlotte Fischer 


14.00-14.10 Velkommen 
Ved Direktør Martin Fabiansen, Miljømærkning Danmark
Se præsentationen her

14.10-14.40 Københavns Kommunes nye politik for miljømærkede indkøb 
Ved Miljø- og klimarådgiver Thomas A. Christensen, Københavns Kommune 
Hør nærmere om Københavns Kommunes beslutning om krav om miljømærker i indkøb og udbud.
Hvilke krav vil Københavns Kommune fremover stille i udbud af produkter og serviceydelser og
hvilke planer er der for markedsdialog?
Se præsentationen her

14.40-15.00 Hvor og hvordan stiller SKI miljømærkekrav i dag og hvad forventes for fremtiden?
Ved Udbudsjurist og CSR-ansvarlig Katrine Pape Huldahl, SKI
Hvilke krav til miljøhensyn og miljømærker stiller SKI i dag, og hvilke miljøkrav skal leverandører til
SKI forberede sig på at blive mødt af fremover? Hvordan vil SKI understøtte den nye politik for
miljømærkede indkøb i Københavns Kommune, og hvilke planer er der for markedsdialog omkring
miljømærker?
Se præsentationen her

15.00-15.15 Pause 

15.15-15.30 Hvordan giver udbudsloven mulighed for at stille krav om mærker?

Ved Advokat Maria Haugaard, Bird & Bird
Hvilke muligheder er der i udbudsloven for at stille krav om mærker i indkøb og udbud?
Kan miljømærker bruges i forbindelse med tildeling af kontrakter? Hvor kan man hente
gode råd og vejledning til at fastsætte krav om miljømærker?
Se præsentationen her

15.30-15.45 Hvad er fordelen ved miljømærkede indkøb? 
Ved Chefkonsulent Rikke Dreyer, Miljømærkning Danmark
Udbud med krav om de officielle miljømærker har flere klare fordele. For eksempel bliver
det lettere at kommunikere om kommunens grønne indkøbspolitik, og man behøver ikke
selv at udvikle, fastsætte og kontrollere miljøkrav. Hør mere om dette og se eksempler på
konkrete miljømærkekrav.
Se præsentationen her

15.45-16.10 Hvad betyder miljømærkning for pris, kvalitet og miljø?
Ved Director of CSR & Quality QEP-Master Kurt Nedergaard, Gabriel A/S
Gabriel er en af Europas førende producenter af tekstiler til møbelbranchen og har licens til
EU’s miljømærke EU-Blomsten. Hvad er baggrunden for, at de har valgt at miljømærke deres
produkter? Hvad har det betydet for miljøbelastningen og hvad har det kostet dem? Hvad er
fordelene for kunden i forhold til kvalitet, miljø, totalomkostninger og cirkulære indkøb?
Se præsentationen her

16.10-16.30 Paneldebat ved oplægsholderne
Spørgsmål og debat.

16.30-17.00  Drinks & networkning