Vil du kunne rådgive om svanemærket byggeri og bygningsrenovering? Og har du brug for at kunne styre igennem alle faser af projektet? Så deltag i dette kursus om svanemærket byggeri.

Kursus i svanemærket byggeri

Molio – Byggeriets Videnscenter udbyder i samarbejde med Miljømærkning Danmark et kursus om svanemærket byggeri.

Formål:

Deltagerne lærer bl.a. at screene et byggeprojekts egnethed i forhold til Svanemærkets krav, arbejde effektivt med dokumentation samt rådgive og/eller styre igennem alle faser af et svanemærket byggeprojekt. 

Målgruppe: 

Alle med professionel interesse for svanemærket byggeri, herunder byggeentreprenører, rådgivere, ingeniører, medarbejdere i en kommunal byplanlægning eller byggetjeneste, arkitekter og bygherrer.

Arrangør: 

Molio – Byggeriets Videnscenter. Kurset afholdes i samarbejde med Miljømærkning Danmark

Tid og sted:

Kurset i Svanemærket byggeri afvikles flere gange i løbet af 2021. Da kurset indeholder en stor informationsmængde, består hvert forløb af en kursusdag suppleret med 2 webinarer.

  • 3. marts (webinar kl. 10-11), 10. marts (i Ballerup kl. 9-16) og 17. marts 2021 (webinar kl. 10-11)
  • 9. maj (webinar kl. 10-11), 27. maj (i Middelfart kl. 9-16) og 2. juni (webinar kl. 10-11)
  • 27. september (webinar kl. 10-11), 7. oktober (i Middelfart kl. 9-16) og 13. oktober (webinar kl. 10-11)

Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig på Molios hjemmeside.