Morgenmøde om ny udbudslov

Hvilke muligheder vil den kommende udbudslov give for grønnere og mere bæredygtige indkøb?
Kom til morgenmøde hos Dansk Standard den 11. december 2014 kl. 09.00-11.00, når Dansk Standard og Miljømærkning Danmark sætter fokus på mulighederne for grønne og bæredygtige indkøb i den kommende danske udbudslov.

morgenmøde om ny udbudslov

Lovudkastet forventes offentliggjort og sendt i høring meget snart, og er ventet med spænding. Loven skal implementere EU’s udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar i år. Direktivet lægger op til væsentlige forbedringer af indkøbernes muligheder for at stille klare og transparente bæredygtighedskrav, samtidig med at udbudsprocesser generelt skal forenkles og effektiviseres, til gavn for konkurrencen og økonomien i det offentlige.

Seminaret vil bestå af fire korte oplæg efterfulgt af paneldebat og spørgsmål fra salen.

Program for morgenmødet

 

Tid Program 
08.30 – 09.00 Registrering og morgenkaffe
09.00 – 09.05 Velkommen v. Martin Fabiansen, Direktør for Miljømærkning Danmark
09.05 – 09.25 Den nye udbudslov, v. Signe Schmidt, Kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Hør om baggrunden og formålet med den nye udbudslov og hvilke nye muligheder, der bliver for grønne og bæredygtige indkøb
09.25 – 09.40

DI’s holdning til den nye udbudslov, v. Anders Brøndum Chefkonsulent i DI
Anders Brøndum har repræsenteret DI i Udbudslovsudvalg og vil fortælle om DI’s syn på den nye udbudslov og mulighederne for grønne og bæredygtige indkøb

09.40 – 09.55 Hvad mener leverandørerne? v. Anne-Sophie Stokbro, Kvalitets- Miljø- & Arbejdsmiljøchef, Berendsen Textil Service A/S
Hvad siger leverandørerne til den nye udbudslov og mulighederne for grønne og bæredygtig indkøb? Anne-Sophie vil komme med konkrete eksempler på hvad der fungerer godt og hvad hun gerne ser ændret med den nye udbudslov
09.55 – 10.10 Hvad mener kommunerne? v.  Niels Tiedemann udbudskonsulent Høje-Taastrup kommune
Hvad siger kommunerne til den nye udbudslov og mulighederne for grønne og bæredygtig indkøb? Niels Tiedemann vil komme med konkrete eksempler på hvad der fungerer godt og hvad han gerne ser ændret med den nye udbudslov
10.10 – 10.55 Paneldebat og spørgsmål fra salen
10.55 – 11.00 SLUT!