Seminar: Cirkulære udbud - hvorfor og hvordan?

Når Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) – Norddanmark den 5. marts inviterer til seminar om cirkulære udbud deltager Miljømærkning Danmark med oplæg om hvordan Svanemærket og EU Blomsten bidrager til den cirkulære økonomi.

Seminar om cirkulaere udbud

Hvert år køber det offentlige indkøb for 320 milliarder kroner, som brugt rigtigt kan trække virksomheder og andre aktører i en mere cirkulær retning. Derfor afholder NBE i samarbejde med bl.a. Gate 21 seminar om cirkulære udbud. På mødet får du overblik over området og de juridiske muligheder samt inspiration og mulighed for at dele erfaringer og rum til at skitsere mulige tiltag i egen organisation. Der sættes særligt fokus på erfaringer inden for indkøb af møbler, IT og FN’s Verdensmål.

Hvem er det for?
Seminaret henvender sig til udbudskonsulenter i det offentlige og virksomheder samt til miljø-, bæredygtigheds- og affaldsmedarbejdere i kommuner og regioner.

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage.

Hvem står bag?
Bag seminaret står Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, Kommunalteknisk Chefforening (KTC), Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), Forum for Bæredygtige Indkøb, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) og Enterprise Europe Network (EENA).

Hvornår finder det sted?
Seminaret finder sted torsdag den 5. marts 2020 kl. 9-15.

Hvor foregår det?
Aalborg Universitet, Create, Rendsburggade 14, 9000 Aalborg, lokale 4.317 (3. sal, zone 4, lok. 17)

Tilmelding
Tilmeld dig via NemTilmeld her 

Parkeringsmuligheder
Der findes betalingsparkering i Friis og Musikkens Hus. Der er 15 min. gang fra togstationen.

PROGRAM 5. marts 2020 kl. 9.00 - 15.00

Kl. 9.00 Kaffe og indskrivning


Kl. 9.30 Velkomst 
v. Lasse Frimand Jensen, medlem af Aalborg Byråd og NBE’s bestyrelse, og Michael Damm, Bæredygtigheds- og Udviklingschef ved Aalborg Kommune og leder af NBE


Kl. 10.00 Cirkulære udbud - hvorfor og hvordan?
Erfaringer og metoder fra projektet “Cirkulære offentlige indkøb” ved Arne Remmen, Aalborg Universitet.


Kl. 10.40 Hvordan fungerer juraen ved cirkulære udbud?
Oplæg ved Casper Ravn Uldbjerg Nielsen, juridisk chef ved Tolstrup & Hvilsted

Kl. 11.10 Muligheder i MUDP Kort oplæg ved Jeppe Nothlev Nørtoft, Miljøstyrelsen, om Det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Der er åbnet en pulje i 2020 på 134 mio. kr. til udvikling af nye miljøteknologiske løsninger. Læs mere på http://www.ecoinnovation.dk

Kl. 11.30 Frokost

Kl. 12.00 Cases:

Møbler, Aarhus Kommune – ved projektleder Heidi Illum Vendler

Klimaet og den grønne omstilling står højt på dagsordenen i Aarhus Kommune. Målet er et CO2-neutralt Aarhus i 2030. En indsats, som skal bidrage til at nå målet, er Aarhus Kommunes nye møbelstrategi. Den skal sikre cirkulær økonomi og bæredygtig omstilling på møbelområdet. Heidi vil fortælle om opstart af projektet, arbejdet mod en ny strategi og de kommende udbud.

IT, Aalborg Kommune – ved projektleder Birgitte Krebs Schleemann
Vi er alle forbrugere af IT-udstyr, uanset om vi er en offentlig eller privat virksomhed eller en privat borger. Vi har mobiltelefoner, tablets, bærbare computere, TV og meget andet. Tænker din virksomhed eller organisation over klimaaftrykket, miljøpåvirkningen og det sociale aftryk – ved produktionen af udstyret, i brugsfasen og når det skal bortskaffes? Birgitte vil fortælle om, hvad kan vi gøre for at blive mere bæredygtige, cirkulære og understøtte et socialt aspekt – når vi køber IT-udstyr, og når vi skal bortskaffe det igen.

Verdensmål og udbud, Odense Kommune – ved konsulent Linett Hindberg
Odense Kommune ønsker, at FN’s Verdensmål skal spille en større rolle i kommende markedshøringer, i kontrakternes minimumskrav og i de konkrete tilbud, som leverandører byder ind med. Derfor arbejder kommunen aktivt med arbejdsklausuler, lærlingeklausuler og sociale klausuler i langt de fleste kontrakter, og hvor det er hensigtsmæssigt. Odense Kommune har desuden udarbejdet et skema for risikoafdækning samt et verdensmålsskema, der indgår i både planlægning og udbudsmateriale. Odense Kommune fik i 2019 prisen ”Verdens Bedste Indkøber”, som IKA (Foreningen af offentlige indkøbere) står bag.
Svanemærket og EU-blomsten fremmer cirkulær økonomi – ved chefkonsulent Rikke Drejer, Miljømærkning Danmark og Dansk Standard
Miljømærkerne bidrager allerede i dag til den cirkulære økonomi og vil kunne gøre det endnu mere fremover. For begge miljømærker arbejdes der med seks grundlæggende principper, der fremmer cirkulær økonomi. Hør om principperne og få konkrete eksempler på, hvordan miljømærkerne understøtter den cirkulære økonomi.

Kl. 13.00 Intro til workshops:

Deltagerne udvikler – med eksperthjælp fra de forskellige oplægsholdere – prototyper til deres næste cirkulære udbud. Prototypen kan være en skitse, et værktøj eller andet, ud deltagernes behov. Der vil være fokus på gevinster, aktiviteter og organisering.

Kl. 13.10 Workshops om bl.a.:

• Legepladser ved Julie Bastholm, Aalborg Kommune

IT ved Birgitte Krebs Schleemann, Aalborg Kommune

• Møbler ved Heidi Illum Vendler, Aarhus Kommune

Øvrige workshops oplyses på dagen.

Kl. 14.10 Kaffe og kage

Kl. 14.30 Resultater af workshops


Kl. 15.00 Tak for i dag

Opfølgning
I månederne efter workshoppen vil deltagerne blive tilbudt en opfølgningssamtale med Aalborg Universitet, som er videnspartner i Circular PP-projektet. Her vil der være mulighed for at drøfte konkrete udfordringer og muligheder inden for cirkulære udbud.