Webinar: Forslag til kriterier for svanemærket legetøj

Deltag i høringsmøde den 24. august om Nordisk Miljømærknings forslag til kriterier for legetøj. På mødet kan du bl.a. høre om de væsentligste krav i det nye forslag og den videre proces for vedtagelse af de nye kriterier. Tilmelding senest tirsdag den 18. august 2020.

Forsidekollage med forskellige typer legetøj til kriterie for Svanemærket

Mødet afholdes på engelsk.
For information in English - please scroll further below

Nordisk Miljømærkning har sendt forslag til reviderede kriterier for legetøj i høring. Vil du høre om de nye forslag til krav om svanemærket legetøj?  Så deltag i det virtuelle høringsmøde og hør nærmere om forslaget til nye kriterier.

Målgruppe
Legetøjsleverandører, legetøjsproducenter, brancheforeninger og andre med interesse for svanemærket legetøj.

Udbytte
På mødet kan du høre om:

• Hvad er svanemærket legetøj?
• Forslaget til nye kriterier for svanemærket legetøj
• Den videre proces for vedtagelse af de nye kriterier
• Mulighederne for at give skriftlige kommentarer

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål og drøfte de enkelte krav samt yderligere dialog med repræsentanter fra Nordisk Miljømærkning efter selve mødet.

Tid og sted
Mandag den 24. august kl. 10:00 - 11:30 
Mødet foregår virtuelt og du vil modtage et link til deltagelse i ugen op til mødet.

Tilmelding senest tirsdag den 18. august 2020Du tilmelder dig her

Se det nye forslag til kriterier
Høringsdokumenterne kan hentes her.

-------------------------------------------------------------------


Webinar on proposals for criteria for Nordic Swan ecolabelling of toys

Attend the consultation meeting on August 24 on Nordic Ecolabelling's proposal for criteria for toys. At the meeting you can hear about the essential requirements of the new proposal and the further process of adopting the new criteria.

Nordic Ecolabelling has proposals for revised criteria for toys in consultation. Do you want to hear about the new proposals for requirements and about Nordic Swan Ecolabelling of toys? Then attend the virtual consultation meeting.

Participants
Toy suppliers, toy manufacturers, trade associations and others interested in Nordic Swan Ecolabelling of toys.

Programme
At the meeting you can hear about:

• What is Nordic Swan Ecolabelled toys?
• The proposal for new criteria 
• The further process of adopting the new criteria
• Opportunitets to provide comments.

There will be an opportunity to ask questions and discuss the individual requirements as well as a further dialogue with representatives from Nordic Ecolabelling after the meeting.
The meeting will be held in English. 

Time and place
Monday, August 24, 10:00 - 11:30 AM
The meeting will take place in a virual setting and you will receive a link to the meeting in the week leading up to the meeting.

Registration 
You sign up by clicking here.
Registration deadline: August 18, 2020.

The consultation documents can be downloaded here