TV og Jordforbedringsmidler

Kommissionen har udsendt et forslag om forlængelse af to sæt kriterier, som udløber i slutningen af 2019. Det drejer sig om følgende:

  • Forlængelse af kriterierne for TV-apparater til den 31. december 2020
  • Forlængelse af kriterierne for Vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag til den 30. juni 2020

Kommentarer til forslaget skal sendes til kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk senest den 22. februar.