Møbler og inventar

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til kriterier for Svanemærkning af Møbler og inventar. Dine kommentarer er vigtige, når forslaget skal behandles i det danske miljømærkenævn og efterfølgende i det nordiske miljømærkenævn. 

Forslaget indebærer bl.a. ændringer i kravene til kemikalier, mulighed for at miljømærke produkter med nye materialer samt skærpede krav til anvendelse af fornybare og genanvendte materialer. Høringsbrevet, sammen med forslag til kriterier og bilag 1, giver flere oplysninger om de foreslåede ændringer, se nedenfor.

I forbindelse med høringen afholder Miljømærkning Danmark et dialogmøde, hvor du får præsenteret forslaget og har mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Dette møde afholdes den 4. marts 2020, fra kl. 10.00 til 13.00 (inkl. en afsluttende sandwich). Tilmelding kan ske via dette link.

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 3. juni 2020. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk

På grund af Corona-epidemien har Nordisk Miljømærkning besluttet at forlænge fristen for denne høringsperiode fra 17. april til 3. juni 2020.

_____________________________________________________________________________________________________________

Nordic Ecolabelling gives you the opportunity to comment on our proposal for criteria for Nordic Ecolabelling of Furniture and fitments. Your comments are important when the proposal is to be discussed and decided by the Danish and Nordic Ecolabelling Boards.  

The proposal includes among other things changes in the criteria for chemicals, the possibility to ecolabel products with new materials and extended demands for the use of renewable and recycled raw materials. The consultation letter, the criteria proposal and appendix 1 gives more information about the suggested changes, see below.

We would like to receive your comments before June 3rd 2020. Submit your comments to hoeringssvar@ecolabel.dk. Your contact person in Denmark is Head of Criteria Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk.

Due to the occurrence of the corona virus Nordic Ecolabelling has decided to prolong the deadline for this consultation period from April 17th to June 3rd 2020.


Indsend høringssvar her

Høringssvar