Trykkerier og tryksager/Printing companies and printed matter

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til kriterier for Svanemærkning af Trykkerier og tryksager. Dine kommentarer er vigtige, når forslaget skal behandles i det danske miljømærkenævn og efterfølgende i det nordiske miljømærkenævn. 

Forslaget indebærer bl.a. ændringer i kravene til anvendte kemikalier i trykprocessen, andelen af miljømærket/kontrolleret papir, nye krav til andre substrater end papir samt til anvendelsen af svanelogoet på tryksager. Høringsbrevet, som findes nederst på denne side sammen med forslagene til kriterier (kun på engelsk), giver flere oplysninger om de foreslåede ændringer.

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 30. juni 2020. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk.

På grund af Corona-epidemien har Nordisk Miljømærkning besluttet at forlænge fristen for denne høringsperiode med 2 mdr. fra 30. april 2020 til 30. juni 2020.

_________________________________________________ 


Nordic Ecolabelling gives you the opportunity to comment on our proposal for criteria for Nordic Swan Ecolabelling of Printing companies and printed matter. Your comments are important when the proposal is to be discussed and decided by the Danish and Nordic Ecolabelling Boards.  

The proposal includes among other things changes in the requirements for chemicals used in the printing company, the percentage of ecolabelled/controlled paper, new requirements for other substrates than paper, and on the use of the Swan logo on printed matter. The consultation letter, which is found below in this page, gives more information about the suggested changes.

We would like to receive your comments before June 30th, 2020. Submit your comments to hoeringssvar@ecolabel.dk. Your contact person in Denmark is Head of Criteria Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk

Due to the occurrence of the corona virus Nordic Ecolabelling has decided to prolong the deadline for this consultation period for two months from April 30th to June 30th 2020.


Indsend høringssvar her

Høringssvar