Udemøbler, lege- og parkudstyr

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til kriterier for Svanemærkning af Udemøbler, park- og legeudstyr.  Dine kommentarer er vigtige, når forslaget skal behandles i det danske miljømærkenævn og efterfølgende i det nordiske miljømærkenævn. 

Forslaget indebærer bl.a. ændringer i kravene til kemikalier, mulighed for at miljømærke produkter med nyt materiale Wood Plastic Composite (WPC) samt en række krav, der understøtter cirkulær økonomi. Høringsbrevet, som findes nederst på denne side sammen med forslagene til kriterier, giver flere oplysninger om de foreslåede ændringer. 

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 3. juni 2020. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk

På grund af Corona-epidemien har Nordisk Miljømærkning besluttet at forlænge fristen for denne høringsperiode fra 29. april til 3. juni 2020.


Indsend høringssvar her

Høringssvar