Textiles, skins and leather/Tekstiler, skind og læder

Nordic Ecolabelling gives you the opportunity to comment on our proposal for criteria for Nordic Swan Ecolabelling of Textiles, skin and leather. Your comments are important when the proposal is to be discussed and decided by the Danish and Nordic Ecolabelling Boards.  

The proposal includes among other things changes in the requirements for textile fibers, chemicals for textile production, BAT techniques to reduce energy and water consumption, new quality requirements and new design requirements for packaging. The consultation letter and criteria draft, which is found below this page, gives more information about the suggested changes. At the same time, you will find a criteria guide with an overview of all requirements and which process/supplier in the supply chain the requirements are relevant for.

We would like to receive your comments before July 31th 2020. Submit your comments to hoeringssvar@ecolabel.dk. Your contact person in Denmark is Head of Criteria Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk.

Due to the occurrence of the corona virus Nordic Ecolabelling has decided to prolong the deadline for this consultation period from May 20th to July 31th 2020.

_______________________________________________________________

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til kriterier for Svanemærkning af Tekstiler, skind og læder. Dine kommentarer er vigtige, når forslaget skal behandles i det danske miljømærkenævn og efterfølgende i det nordiske miljømærkenævn. 

Forslaget indebærer bl.a. ændringer i kravene til tekstilfibre, kemikalier i tekstilproduktionen, BAT-teknikker for at reducere energi- og vandforbrug samt nye kvalitets- og designkrav til emballager. Høringsbrevet, som findes nederst på denne side sammen med forslagene til kriterier, giver flere oplysninger om de foreslåede ændringer. En kriterieguide med oversigt over alle krav og hvilke processer/leverandører i produktionskæden, som kravene er relevante for, findes også nedenfor.

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 31. juli 2020. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk.

På grund af Corona-epidemien har Nordisk Miljømærkning besluttet at forlænge fristen for denne høringsperiode fra 20. maj til 31. juli 2020.

Indsend høringssvar her

Høringssvar.