Legetøj/Toys

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til kriterier for Svanemærkning af Legetøj. Dine kommentarer er vigtige, når forslaget skal behandles i det danske miljømærkenævn og efterfølgende i det nordiske miljømærkenævn.

Forslaget indebærer bl.a. ændringer i kravene til kemikalier og de anvendte materialer samt nye krav til emballage og kontrol. Høringsbrevet, som findes på denne side sammen med forslagene til kriterier, giver flere oplysninger om de foreslåede ændringer.

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 10. september 2020. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til e-mailadressen hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk.

-------------------------------------------------------------------

Nordic Ecolabelling gives you the opportunity to comment on our proposal for criteria for Nordic Swan Ecolabelling of Toys. Your comments are important when the proposal is to be discussed and decided by the Danish and Nordic Ecolabelling Boards.

The proposal includes among other things changes in the requirements for chemicals and materials and new requirements for packaging and control. The consultation letter, which is found below in this page, gives more information about the suggested changes.

We would like to receive your comments before September 10th, 2020. Submit your comments to hoeringssvar@ecolabel.dk. Your contact person in Denmark is Head of Criteria Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk.

Indsend høringssvar her

Høringssvar