Hotel, spisested og konference

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til nye kriterier for Svanemærkning af Hotel, spisested og konference. Dine kommentarer er vigtige, for at de endelige kriterier bliver brugbare og tilpasset danske forhold. Forslaget indebærer bl.a. mulighed for at svanemærke dagskonferencesteder, ligesom der er ændringer i kravene til energi, vand, affald, bæredygtige mad- og drikkevarer, kemiske produkter samt indkøbte produkter og serviceydelser. 

Høringsbrevet, som findes nederst på denne side sammen med forslagene til kriterier, giver flere oplysninger om de foreslåede ændringer. Kriterieforslaget findes på henholdsvis norsk, engelsk og dansk. Imidlertid findes baggrundsdokumentet til kriterieforslaget kun på norsk og engelsk. Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 8. november 2020. 

Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk


Indsend høringssvar her

Høringssvar