Opvaske- og afspændingsmidler til maskinopvask / Dishwasher detergents and rinse aids

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til kriterier for Svanemærkning af Opvaske- og afspændingsmidler til maskinopvask. Dine kommentarer er vigtige for, at de endelige kriterier bliver brugbare og tilpasset danske forhold. 

De vigtigste ændringer, der foreslås i revisionen, er:

  • O3 Certificeret materiale fra oliepalmer. Nyt krav konsistent med andre nyere kriterier for Svanemærkning af vaske- og rengøringsmidler.
  • O14 Vandopløselig film. Nyt krav om bionedbrydelighed.
  • O18-O23 Nye krav om indhold af genanvendt materiale og design med henblik på genanvendelse af emballager.
  • O24 Vægt-nytte-forhold (VNF/WUR). Grænseværdien i kravet er skærpet i forhold til generation 6. Derudover er kravet differentieret i forhold til produkt- og emballagetype.
  • O27 Nyt krav om vejledning om vask på emballagen.

Høringsbrevet nederst på denne side (sammen med forslagene til kriterier) giver flere oplysninger om de foreslåede ændringer.

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 7. maj 2021. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk

Indsend høringssvar her

Høringssvar

______________________________________________________

Nordic Ecolabelling hereby invite you to comment on our proposal for criteria for Nordic Swan Ecolabelling of Dishwasher Detergents and Rinse Aids. You can find the proposal in English here.

______________________________________________________

________________

Nordic Ecolabelling hereby invite you to comment on our proposal for criteria for Nordic Swan Ecolabelling of Dishwasher Detergents and Rinse Aids. You can find the consultation in English here.

________________

________________

Nordic Ecolabelling hereby invite you to comment on our proposal for criteria for Nordic Swan Ecolabelling of Dishwasher Detergents and Rinse Aids. You can find the consultation in English here.

________________