Opvaskemidler til professionel maskinopvask / Dishwasher detergents for professional use

For English see below

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til kriterier for Svanemærkning af Opvaskemidler til professionel maskinopvask. Dine kommentarer er vigtige, for at de endelige kriterier bliver brugbare og tilpasset danske forhold.

De vigtigste ændringer, der foreslås i revisionen er:

  • Listen over stoffer, der ikke må indgå, er udvidet (O9).
  • Definitionen af mistænkt hormonforstyrrende stoffer er opdateret (O9).
  • Produkter, der anvendes til vask af instrumenter i sundhedssektoren, er en egen produkttype med egne grænseværdier for bionedbrydelighed og økotoksicitet (O11-O14).
  • Krav til CDV er baseret på kroniske værdier i stedet for akutte, og grænseværdierne for CDV for samtlige produkttyper er skærpede (O12).
  • Kravene til bionedbrydelighed – aerob og anaerob (aNBO og AnNBO) er skærpede for opvaskemidler (O13).
  • Der er indført en række krav til genanvendelighed og genbrug af emballage (O16-O18).
  • Høringsbrevet nederst på denne side (sammen med forslagene til kriterier) giver flere oplysninger om de foreslåede ændringer.

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 23. maj 2021. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk.

Indsend høringssvar her

Høringssvar

_____________________________________________________

Nordic Ecolabelling hereby invite you to comment on our proposal for criteria for Nordic Swan Ecolabelling of Dishwasher detergents for professional use. You can find the proposal in English here.

______________________________________________________