Investeringsfonde og investeringsprodukter / Investment funds and investment products

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til kriterier for Svanemærkning af Investeringsfonde og investeringsprodukter. Dine kommentarer er vigtige, for at de endelige kriterier bliver brugbare og tilpasset danske forhold. 

De vigtigste ændringer, der foreslås i revisionen, er:

  • Der er indført 3 nye eksklusionskriterier.
  • Inklusionskriterierne er blevet justeret og udvidet.
  • Kravene til aktivt ejerskab er blevet skærpede.
  • Kravene til transparens og rapportering er blevet skærpede.

Høringsbrevet, som du kan finde nederst på denne side sammen med forslag til kriterier, giver flere oplysninger om de foreslåede ændringer.

Nordisk Miljømærkning afholder endvidere et webinar den 12. maj 2021, hvor høringsforslaget vil blive præsenteret. Se mere om dette og tilmelding i høringsbrevet.

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 28. maj 2021. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk

Indsend høringssvar her

Høringssvar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nordic Ecolabelling hereby invite you to comment on our proposal for criteria for Nordic Swan Ecolabelling of Investment funds and Investment products. You can find the proposal in English here.