Nybyggeri / New buildings

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til reviderede kriterier for Svanemærkning af Nybyggeri - boliger samt uddannelses- og kontorbyggeri. Dine kommentarer er vigtige for, at de endelige kriterier bliver brugbare og tilpasset danske forhold. 


De vigtigste ændringer, der foreslås i revisionen, er:
  • Kriterierne omfatter nu også kontorbyggeri. 
  • Der er indført nye og skærpede krav for cirkulær økonomi, klima og energi. 
  • Kravene til indeklima er opdateret og skærpet. 
  • Der er indført et obligatorisk krav om anvendelse af miljømærkede produkter i svanemærket byggeri. 
  • Der er øget fokus på biodiversitet i kriterierne. 

Høringsbrevet, som du finder nederst på denne side sammen med kriterieforslagene, giver flere oplysninger om de foreslåede ændringer.

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 15. marts 2022 via svarformularen her. Høringssvar kan endvidere indsendes til hoeringssvar@ecolabel.dk.

_______________

The consultation letter, which you will find at the bottom of this page, together with the criteria proposals, provides more information about the proposed changes.

We would like to receive your comments before March 15th, 2022. We prefer to receive your comments via the Consultation input form. It is also possible to submit your comments to hoeringssvar@ecolabel.dk.