Bygge- og facadeplader samt lister og paneler

Nordisk Miljømærkning inviterer dig til at kommentere på vores forslag til nye kriterier for Svanemærkede bygge- og facadeplader, lister og paneler. Dine kommentarer er vigtige, når forslaget skal drøftes og besluttes i Danmarks og i Nordisk Miljømærkenævn.

Revisionen omfatter KUN krav til fornybare materialer og produkter baseret på fornybare materialer. For produkter, der består af en blanding af fornybare og ikke-fornybare materialer, såsom cementbundne spånplader, er det kun kravene til fornybare materialer der revideres, og dermed ikke kravene til cement.

De vigtigste ændringer, der foreslås i revisionen, er følgende:

  • Kriterierne omfatter nu også både CLT- og GLT-paneler.
  • Nyt obligatorisk krav om andel recirkulerede materialer i spån- og MDF-plader.
  • Kravet til energiforbrug er blevet omstruktureret og skærpet for de fleste typer paneler/produkter.
  • Kemikaliekravene er strammet flere steder. Fx med et forbud mod at bruge kemiske produkter, der er klassificeret som miljøskadelige. Kravet til indgående stoffer omfatter nu også CMR kategori 2-stoffer.
  • Kravet til formaldehyd emission er skærpet.
  • Der er indført et nyt krav om innovation, som fremmer forskellige tiltag til at reducere den samlede miljøbelastning fra produktion af plader, enten relateret til selve produktet eller forhold i produktionen. Mindst én af de anførte foranstaltninger skal være opfyldt.

Høringsbrevet, som findes nederst på denne side sammen med forslag til nye kriterier, giver flere oplysninger om de foreslåede ændringer.

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 9. december 2022. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Heidi Bugge hbb@ecolabel.dk.

Indsend høringssvar her

Høringssvar