Maling og lak

Nordisk Miljømærkning inviterer dig til at kommentere på vores forslag til nye kriterier for Svanemærket maling og lak. Dine kommentarer er vigtige, når forslaget skal drøftes og besluttes i det danske og det Nordisk Miljømærkenævn.

Generation 4 af kriterierne for indendørs og udendørs maling og lak er baseret på den tidligere generation 3 for indendørs maling og lak. Maling og lak til udendørs brug og industrimalinger og lak er flyttet fra kriterierne for Kemiske byggeprodukter til disse kriterier.

Nordisk Miljømærkning afholder et online høringswebinar via Microsoft Teams fredag den 9. december 2022 kl. 10.00 til 11.15.

Tilmelding sker via mail til Thor Hirsch th@svanemerket.no senest torsdag den 8. december 2022, kl. 16:00. Efter tilmelding vil du få tilsendt et link til webinaret. 


De vigtigste ændringer, der foreslås i revisionen, er følgende:
  • Flere produkttyper i produktgruppen: Kriterierne omfatter nu også både maling og lak til udendørs brug og industrimalinger.
  • Energi og klima: Her er indsat nye krav for at reducere energiforbruget og øge energieffektiviteten ved produktionen af maling og lak. Der er både krav til producenten af malingen, samt til råvareproducenten af cement/hydrauliske bindemidler og titaniumdioxid.
  • Indeklima: Her er indsat nye krav, og tidligere krav er justeret med indførelse af emissionstest af slutproduktet. Krav til emissioner er i overensstemmelse med EU-taksonomien og bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 vedrørende begrænsning af formaldehyd og formaldehydfrigivende stoffer.
  • Indgående stoffer: Kravene er revideret og skærpet bl.a. med nyt krav til hormonforstyrrende stoffer.
  • Cirkulær økonomi: Kravene til emballage er erstattet med nye krav om genbrugsmateriale i plastposer og -beholdere.
  • Mere bæredygtige råvare: Her er indført nye krav til bindemidler for at øge anvendelsen af fornybare råvarer, herunder forbud mod palmeolie og PFAD. 

Høringsbrevet, som findes nederst på denne side sammen med forslag til nye kriterier, giver flere oplysninger om de foreslåede ændringer.

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 8. februar 2023. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Heidi Bugge hbb@ecolabel.dk.

Indsend høringssvar her

Høringssvar