Rengøringsprodukter med mikrofiber/Supplies for microfibre based cleaning

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til reviderede kriterier for Svanemærkning af Rengøringsprodukter med mikrofiber. Dine kommentarer er vigtige for, at de endelige kriterier bliver brugbare og tilpasset danske forhold.


De vigtigste ændringer, der foreslås i revisionen, er:

 • Krav til tekstiler vedr. andel recirkuleret materiale, fornybart materiale eller krav til fremstillingen
 • Skærpede og nye krav til kemikalier
 • Nyt krav til energi- og vandforbrug under tekstilproduktion
 • Nyt krav til holdbarhed af produkterne
 • Nyt krav til test for tab af fiberfragmenter under vask
 • Nyt krav om årlig kontrol af leverandører
 • Nyt krav til arbejdsrettigheder i tekstilproduktionen

Høringsbrevet, som du finder nederst på denne side sammen med forslagene til kriterier, giver flere oplysninger om de foreslåede ændringer.

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 26. juni 2022. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk

_____________________________________________________________________________________________________________________

Nordic Ecolabelling hereby invite you to comment on our proposal for criteria for Nordic Swan Ecolabelling of Supplies for microfibre based cleaning. Your comments are important when the proposal is to be discussed and decided by the Danish and Nordic Ecolabelling Boards.  


Major changes:
 • Requirements for textiles regarding proportion of recycled material, renewable material, or manufacturing
 • Stricter and new requirements for chemicals
 • New requirement for energy and water consumption during textile production
 • New requirement for durability of the products
 • New requirement for test of loss of fiber fragments during washing
 • New requirement for annual control of suppliers
 • New requirement for labor rights in textile production

Below you will find proposal letter and documents where you will find more information about the proposed changes.

Ecolabelling Denmark would like to receive your comments no later than June 26th, 2022. Submit your comments to hoeringssvar@ecolabel.dk. Your contact person in Denmark is Head of Criteria Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Indsend høringssvar her

Høringssvar